DỊCH VỤ LẮP ĐẶT

Thi công lắp đặt các công trình là dịch vụ gắn liền với Đại Phúc ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Các công trình ban đầu Đại Phúc đảm nhiệm chủ yếu là lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, điều hòa thông gió. Hiện nay, ngoài các hạng mục trên, Đại Phúc tự tin khẳng định năng lực trong các công trình lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống phòng sạch, hệ thống điện và một số các hạng mục khác.

Hệ Thống HVAC

Hệ Thống Máy Nén Khí

Hệ Thống Điều Hòa Trung Tâm

Hệ Thống Phòng Bơm Cứu Hỏa

Hệ Thống Điều Hòa Trung Tâm

Hệ Thống Điện

Hệ Thống Phòng Sạch

Hệ Thống AHU